Sedem novih knjig GEA College za znanje podjetništva

Na GEA College so v svojem založništvu izdali sedem novih knjig, natančneje pet visokošolskih učbenikov in dve znanstveni monografiji, ter tako obogatili svojo knjižno zbirko. Pri projektu je sodelovalo devet avtorjev, poznana in priznana imena iz visokošolskega sveta tako v Sloveniji kot tujini. Knjige niso namenjene zgolj študentom, ampak vsem, ki želijo pridobiti osnovna in tudi širša znanja iz podjetništva, makroekonomije, mednarodnega poslovanja, vedenja potrošnikov in drugih ved.

Naslovi knjig so »Mednarodno poslovanje in financiranje«, »Osnove makroekonomije«, »Finance za podjetnike«, »Vedenje potrošnikov v digitalni dobi«, »Informatika za podjetnike«, »Rastoča podjetja v teoriji in praksi«, »Poslovna matematika s statistiko«.

Navkljub praktični usmerjenosti študija je dobro teoretično ogrodje nujno za še boljši vpogled v podjetništvo in ekonomijo. Vsakomur, ki ga to področje zanima, bo dobra knjiga prišla še kako prav.

Na GEA College se zavedajo pomembnosti branja in stremijo k širjenju bralne kulture.

Več o tem

Vir: gea-college.si