Šesto zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije

V petek, 18. januarja 2019, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo šesto zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici. Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

 1. Potrditev dnevnega reda seje.
 2. Potrditev zapisnikov.
 3. Pregled uresničitve sklepov 5. redne seje z dne 30. 11. 2018.
 4. Program dela Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za področje visokega šolstva in znanosti.
 5. Začasni proračun Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in rebalans.
 6. Predlog za dopolnitev kolektivne pogodbe.
 7. Poziv Komisiji za medicinsko etiko glede pristojnosti univerzitetnih komisij o izdaji soglasij za posamezne vrste raziskav.
 8. Sprememba Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
 9. Matura kot pogoj za vpis na univerze.
 10. Izvedba kliničnih vaj za področje zdravstvene nege.
 11. Sodelovanje Rektorske konference Republike Slovenija v študiji Evropskega združenja univerz glede prihodnjih pogodb z založniki (»Scholarly Read & Publish Agreement: Scenario & Modelling Study«).
 12. Delovne skupine.
 13. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.
 14. Razno.

Ob 17.30 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v doktorski sobi Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Vir: ung.si