Si želiš živeti z naravo in za naravo? Izberi Biotehniško fakulteto!

Če želiš izvedeti, kako svojo ljubezen do narave nadgraditi v vznemirljivo in privlačno poklicno pot, nas obišči 10. ali 11. februarja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Lepo vabimo v petek, 10. februarja 2017 ob 10. uri in ob 15. uri in v soboto, 11. februarja 2017 ob 10. uri na informativna dneva in spoznavanje zelenega okolja Biotehniške fakultete, ki pa je le nekaj postaj mestnega avtobusa oddaljen od središča slovenske prestolnice!

Devet področij z enim skupnim imenovalcem: naravo

Družbena odgovornost do narave, živali ali rastlin ter skrb za trajnostni razvoj sta vodili Biotehniške fakultete, ki skrbno vzgaja nove generacije strokovnjakov. Zato je študij na Biotehniški fakulteti res raznolik, saj pokriva kar devet področij: agronomijo, biologijo, gozdarstvo, krajinsko arhitekturo, lesarstvo, zootehniko, živilstvo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Kaj imajo skupnega vsa ta področja? Povezana so z naravo.

Zeleno v osrčju mesta

Čudoviti zeleni predel Ljubljane pod Rožnikom je prav gotovo kotiček, kjer ne boš imel občutka, da si skoraj v samem mestnem središču. Ptičje petje, mir, travniki in gozd, njive, glas traktorja in blejanje ovčic – to je del Biotehniške fakultete, kjer študenti sedejo tudi na traktor, imajo svoje živali, za katere skrbijo, in pridelajo svojo zelenjavo – vse z namenom učenja in pridobivanja praktičnih izkušenj. Tako je namreč zasnovan študij na vseh programih: temeljna naravoslovna znanja in praktične veščine v laboratorijih in na terenu.

Od strokovnega dela do vrhunske znanosti

Biti neposredno povezani z naravo prek univerzitetnega, visokošolsko strokovnega, podiplomskega, strokovnega in svetovalnega dela pomeni tudi hoditi v smeri trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti do narave.

Biotehniška fakulteta, ki letos slavi 70 let svojega uspešnega dela, nadaljuje s svojimi pomembnimi cilji:

 1. izobraževanje strokovnjakov za prepoznavanje strukture in funkcije različnih ekosistemov in razumevanje naravnih procesov,
 2. usposabljanje strokovnjakov za upravljanje z naravnimi viri in s tem povezanimi proizvodnimi tehnologijami,
 3. neprekinjeno in prizadevno iskanje novega, boljšega in uporabnega znanja za vsakodnevno rabo,
 4. sodelovanje z družbo in gospodarstvom – povezovanje prakse in raziskav,
 5. krepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja,
 6. vzpostavitev sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti,
 7. razvoj obštudijskih dejavnosti.

Praktični drobci, ki te bodo morda presenetili – ali celo navdušili

Ali veš, da:

 1. ima človek v vsaki celici dva milijona molekul DNA, čebula, ta pomembna zelenjadnica, pa skoraj 11 milijonov?
 2. telo rastlin sestavlja do 40 različnih tkiv s specifičnimi funkcijami?
 3. naš profesor sodeluje pri razvijanju obetavnega antibiotika?
 4. je Slovenija ena najbolj gozdnatih držav v Evropi?
 5. lahko pri nas uporabiš tudi kreativno žilico in naravo vneseš v urbano okolje?
 6. se pri izgorevanju biomase v ozračje sprosti tolikšna količina ogljikovega dioksida, kot ga nastaja pri trohnenju lesa v gozdu? Prav tako ogrevanje z lesom ne povzroča učinka tople grede.
 7. so naši raziskovalci v sodelovanju z univerzo Harvard dokazali, da sevi bakterije Bacillus subtilis izvajajo sorodstveno diskriminacijo, kar je zelo neobičajno za bakterije?
 8. so naši raziskovalci odkrili tako gen za debelost kot tudi gen za vitkost?
 9. se iz zdravstvenega vidika priporoča uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja? In da ima lokalna trajnostna oskrba poleg bolj kakovostnih živil še širši družbeni pomen?

Pridruži se nam, ustvarjajmo naravno poslanstvo skupaj!

Raziskovanje in izobraževanje na področju ved o življenju in naravi nalaga Biotehniški fakulteti veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene podlage ter krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo tudi pri izobraževanju bodočih strokovnjakov s tega področja. Torej: si za naravo? Izberi Biotehniško fakulteto!

Vir: siol.net