Škola sa tradicijom naklonjena studentima: intervju sa dr Lidijom Vajs, dekankom Visoke škole B2 za poslovne studije i rukovodiocem Visoke strukovne škole B2 fakulteta

B2 je škola sa skoro tridesetogodišnjom tradicijom, koja je usmerena na studenta i koja može da se pohvali visokom ocenom studenata. Domaći i strani studenti, kojih je mnogo na B2, mogu birati između studija na B2 Visokoj školi za poslovne studije (VŠPV) ili B2 Visokoj poslovnoj školi (VSŠ). Razgovarali smo sa dekankom B2 Visoke škole za poslovne studije i direktorkom B2 Visoke strukovne škole, dr Lidijom Vajs.