Слободни работни места во словенечките компании

Помеѓу новите избрани работодавачи се најдоа следните: Adria Airways d.o.o., Artros d.o.o., Belimed d.o.o., Comita d. d., Grosbasket d.o.o., Sibit d.o.o., Tehnobiro d.o.o., Unitur d.o.o.

Софтвер девелопер С# (м/ж)

Работодавач: Sibit d.o.o.

Потребни вештини:

 1. V., VI/1., VI/2., VII. Ниво на образование,
 2. искуство во развој во С#. NET средина,
 3. познавањето на Angular, Bootstrap, Typescript, SQL, Git е предност.

Полно работно време.

Вработување на неопределено време со 6 месеци пробна работа. Флексибилна работа. Стручно образование (исто така во странство).

Место на работа – Љубљана.

Пријавите се доставуваат до: 07.08.2019 година.

Магационер (м/ж)

Работодавач: Adria Airways d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно стручно училиште техничка насока,
 2. активно познавање на англиски јазик,
 3. познавање на компјутерските програми (MS Office),
 4. минимум 12 месеци работно искуство,
 5. способност за
 6. тимска работа,
 7. прецизност,
 8. сигурност,
 9. вешти раце,
 10. флексибилност,
 11. самостојност.

Вработување на неопределено со 6 месеци пробен период. Дополнително образование и обука.

Место на работа – Загорњи Брник.

Пријавите се доставуваат до: 07.08.2019 година.

Искусен документарист (м/ж)

Работодавач: Belimed d.o.o.

Потребни вештини:

 1. минимум V. степен на образование во машинското инженерство, мехатроника, електроника или автоматизација,
 2. соодветно знаење од областа на стартување и тестирање на уреди и искуство во подготовка и управување со документација,
 3. пожелно познавање од областа на фармацевтската индустрија со акцент на GMP околина,
 4. многу добро писмено и усно владеење на англискиот јазик,
 5. познавањето на германски јазик е предност,
 6. многу добро познавање на програмите MS Office,
 7. предност е познавањето на програмата SAP,
 8. способност за тимска работа,
 9. одлучност и одговорност.

Можност за личен и професионален развој.

Вработување на полно работно време.

Постојано вработување со тримесечен пробен период.

Место на работа – Гросупље.

Пријавите се доставуваат до: 28.07.2019 година.

Инженер за телекомуникации (м/ж)

Работодавач: Comita d. d.

Потребни вештини:

 1. VI. или VII. ниво на образование електротехничко или друго соодветно образование,
 2. владеење на техничките вештини од областа на телекомуникациите,
 3. електротехниката,
 4. неколку години работно искуство во областа на телекомуникациите,
 5. возачки испит В категорија,
 6. познавање на англиски јазик,
 7. пожелно и руски и српски јазик,
 8. подготвеност за службени патувања како и работа на терен.

Дополнително образование и обуки. Можност за личен и професионален развој.

Пријавите се доставуваат до: 23.07.2019 година.

Проектант – конструктор (м/ж)

Работодавач: Tehnobiro d.o.o.

Потребни вештини:

 1. познавање на машинските елементи,
 2. активно познавање на англиски јазик,
 3. најмалку 2 години искуство во областа на конструирањето,
 4. познавање на алатките за Acad, ZWcad,
 5. познавање на стандардните Windows алатки (MS Office),
 6. комуникативност,
 7. флексибилност,
 8. групна работа,
 9. прецизност,
 10. сигурност,
 11. самоиницијативност,
 12. возачки испит В категорија,
 13. пожелно познавање на производствениот инженеринг.

Пожелно искуство во областа на конструирањето машини и уреди.

Вработување на полно работно време.

Вработување на неопределено со 1 месец пробен период.

Место на работа – Марибор.

Пријавите се доставуваат до 21.07.2019 година.

Консултант за продажба (м/ж)

Работодавач: Grosbasket d.o.o.

Потребни вештини:

 1. искуство во продажба,
 2. љубов кон кошарката и познавање на „сцената“ во кошарката,
 3. организациски вештини,
 4. способност за тимска работа,
 5. работливост,
 6. флексибилност за работа (работно време: утро/пладне/сабота)
 7. отвореност,
 8. позитивна ориентација,
 9. енергичност,
 10. комуникативност.

Вработување на неопределено време со 6 месеци пробен период. Можност за напредување.

Место на работа – Љубљана.

Пријавите се доставуваат до: 21.07.2019 година.

Дипломирана медицинска сестра по анестезија

Работодавач: Artros d.o.o.

Потребни вештини:

 1. високо стручно образование,
 2. способност за тимска работа,
 3. флексибилност,
 4. прецизност,
 5. љубезност,
 6. чесност.

Вработување на полно работно време.

Вработување на неопределено.

Место на работа – Љубљана.

Пријавите се доставуваат до: 23.07.2019 година.

Готвач (м/ж)

Работодавач: Unitur d.o.o.

Потребни вештини:

 1. стручно образование по гастрономија но и работно искуство,
 2. креативност,
 3. педантност,
 4. флексибилност.

Полно работно време.

Долгорочно вработување со можност за продолжување. Флексибилно работно време. Можност за дополнителни обуки.

Место на работа – Рогли.  CV-то на словенечки јазик со кратка биографија се доставува до 18.07.2019 година на следната и-мејл адреса: zaposlovanje@unior.com.

За повеќе информации посетете го следниот линк:03 75 78 148.

Линк: optius.com