Слободни работни места во словенечките компании

Помеѓу избраните нови работодавци се: Adacta d.o.o., BID d.o.o., KataleaConsulting d.o.o., Pekarna Kaučič d.o.o., Sicom Hoteli d.o.o., Spar Slovenija d.o.o., XAL svetila d.o.o., Unior d.d.

Продавач (м/ж)

Работодавач: Pekarna Kaučič d.o.o.

Потребни вештини:

 1. работно искуство до една година,
 2. познавање на работата во сферата на продажба на разни производи, трговија, љубезност и лојалност со колегите и клиентите,
 3. волја за работа,
 4. ентузијазам и посветеност,
 5. педантност.

Полно работно време. Работа во две смени.

Долгорочно вработување со можност за продолжување. Пробна работа три месеци. Можност за напредување.

Место на работа – Марибор и околината. Пријавите се доставуваат до 20.06.2019 година

Повеќе информации на следниот телефонски број и линк: 041 380 025.

Програмер (м/ж)

Работодавач: KataleaConsulting d.o.o.

Потребни вештини:

 1. V., VI., VII. ниво на образование,
 2. познавање на основите на програмирање (алгоритми, структури на податоци,…),
 3. познавање на: PHP, jQuery, HTML, CSS, JavaScript,
 4. познавање на: MVC, OOP, Eclipse, SVN, IIS, SOAP, REST,
 5. познавање на релациони бази на податоци (предност Oracle),
 6. најмалку три години искуство во областа на програмирањето (предност ERP),
 7. способност за самостојна работа, но истовремено и за работа и комуникација во тим,
 8. интерес за запознавање и учење на нови работи,
 9. желба за решавање тешки задачи,
 10. организираност,
 11. упорност,
 12. прецизност,
 13. инвентивност,
 14. трпеливост,
 15. чувство за детали и анализа.

Вработување на неопределено време. Полно работно време.

Место на работа – Крањ. Пријавите се доставуваат до: 11. 07. 2019.

Работник во производство (м/ж)

Работодавач: XAL svetila d.o.o.

Потребни вештини:

 1. II., III., IV., V. Ниво на образование,
 2. работно искуство до 1 година,
 3. вешти раце,
 4. способност и желба за брзо учење,
 5. подготвеност за сменска работа,
 6. прецизност,
 7. самоиницијативност,
 8. самостојност,
 9. способност за тимска работа,
 10. работно искуство на исти или слични работни места – искуството со монтажа, состав на електрични елементи е предност.

Можност за долгорочна соработка. Вработување на неопределено време. Полно работно време.

Маесто на работа – Мурска Собота.

Биографијата и CV -то на словенечки јазик може да се достават до: 20. 06. 2019 на kadri@xal.com со назнака „Пријава за работник во производство“.

Помошник во кујна (м/ж)

Работодавач: BID d.o.o.

Потребни вештини:

 1. барем основно образование,
 2. работно искуство до една година.

Вработување по договор од 12 месеци. Пробен период еден месец. Пријатно работно опкружување. Место на работа – Љубљана. Пријавите се поднесуваат до: 11. 7. 2019.

Монтер – повеќе слободни места (м/ж)

Работодавач: Unior d.d.

Потребни вештини:

 1. стручно или средно техничко училиште – машинска, мехатроничка, електронска или компјутерска насока,
 2. пожено работно искуство од областа на машинството или електрониката,
 3. способност за работење во бучава,
 4. способност за работење на висина.

Сменско работење.

Место на работа – Зрче.

Биографијата и CV – то  на словенечки јазик може да се достават до: 09. 07. 2019 година на следниот мејл: zaposlovanje@unior.com.

Деловен аналитичар за инфраструктура (м/ж)

Работодавач: Adacta d.o.o.

Потребни вештини:

 1. најмалку 5 години искуство во развој на софтвер, архитектонски решенија и / или управување со интеграција на деловни информациски системи,
 2. течно владеење на англиски јазик,
 3. подготвеност за службени патувања,
 4. независност,
 5. комуникативност,
 6. организираност,
 7. педантност,
 8. искуство во користење на методологијата Scrum и Agile алатките,
 9. предност ќе им се даде на кандидатите со искуство во осигурувањето или други финансиски услуги,
 10. желба да се научат и развиваат нови вештини.

Работа на меѓународни проекти.

Договор за вработување на неопределено време. Полно работно време.

Место на работа – Љубљана. Пријавите се доставуваат до: 11. 07. 2019 година.

Шеф на смена (м/ж)

Работодавач: Spar Slovenija d.o.o.

Потребни вештини:

 1. V. ниво на образование во комерцијална или друга соодветна насока,
 2. најмалку 5 години работно искуство на слични работни места во прехранбениот сектор,
 3. познавање на работа на персонален компјутер (Windows),
 4. искуство со раководење на луѓе,
 5. организациски способности,
 6. самостојност.

Долгорочно вработување со можност за продолжување.

Место на работа – Тирзин.

Биографијата и CV – на словенечки јазик може да се достават до: 16. 06. 2019 година на: zaposlitevspar@spar.si.

Рецепционер (м/ж)

Работодавач: Sicom Hoteli d.o.o.

Потребни вештини:

 1. образование IV. ниво,
 2. до 1 година работно искуство,
 3. педантност,
 4. комуникативност,
 5. љубезност,
 6. посветеност на работата,
 7. одговорност,
 8. желба за работа со клиенти,
 9. многу добро познавање на англиски и италијански јазик,
 10. пожелно познавање на најмалку уште еден странски јазик.

Долгорочно вработување со можност за продолжување. Пробен период еден месец. Полно работно време.

Место на работа – Анкаран.

Биографијата и CV – то на словенечки јазик може да се достават до: 20. 06. 2019 година на ales.kegelj@sicomhoteli.si.

Извор: optius.com