Слободни работни места за студенти

Лесна физичка работа на пристаништето Лука Копер (м/ж)

Работно искуство, возачка дозвола и сопствено транспортно средство не се потребни.

Плата: 5,07-5,5 евра/час нето, 6-6,5 евра/час бруто.

Работно време – по догов. Долгорочна работа.

Работата е в Копер, регион во Обално-Крашка.

Гранка: производство, физичска работа.

Количество слободни места: неколку.

Електронска пошта: info@mservis.si. Телефон: +386 4 20 20 450.

Помош во услужување (м/ж)

Опис на работното место: помош во услужување; работата не е сложена со оглед на тоа што сите пијалаци се послужуваат во чаши за еднократна употреба. Работно искуство, возачка дозвола и сопствено транспортно средство не се потребни.

Плата: 5 евра/час нето, 5,92 евра/час бруто + бонуси.

Работно време – по договор. Сезонска работа (од април 2019 года).

Работа в Толмин, регион Горишка.

Гранка: угостителство.

Број на слободни места: 1.

Електронска пошта: info@mservis.si. Телефон: +386 4 20 20 450.

Подготовка и оформување документација (м/ж)

Опис на работното место: скенирање и архивирање документи, внесување податоци во систем. Потребна е возачка дозвола со сопствено транспортно средство.

Барање:

 1. одговорност,
 2. сериозност.

Плата: 4,22 евра/час нето, 5 евра/час бруто.

Работно време – прва смена. Времетраење – по договор.

Работа на аеродромот Брник, регион Горењска.

Гранка: административни услуги, анкетирање.

Број на работни места: 1.

Телефон: +386 4 20 20 450.

Работа во кујна (м/ж)

Опис на работно место: помош во кујна.

Барања:

 1. сигурност,
 2. трудољубивост.

Работно искуство, возачка дозвола и сопствено транспортно средство не се потребни.

Плата: 5 евра/час нето, 5,92 евра/час бруто + оброк.

Работно време – прва смена. Долгорочна работа.

Работа в Ново место, регион Долењска.

Гранка: туризам.

Број а слободни места: 3.

Електронска пошта: info@mservis.si. Телефон: +386 4 20 20 450.

Готвач, пица-мајстор (м/ж)

Опис на работно место: готвач и пица-мајстор.

Барања:

 1. пожелно е работно искуство,
 2. комуникативност,
 3. сериозност.

Возачка дозвола и сопствено транспортно средство не се потребни.

Плата: 5,07 евра/час нето, 6 евра/час бруто.

Работа во смени. Долгорочна работа.

Работа во Доленске Топлице, регион Доленска.

Гранка: туризам.

Број на слободни работни места: неколку.

Електронска пошта: info@mservis.si. Телефон: +386 4 20 20 450.

Работа во кафуле (м/ж)

Опис на работното место: дневна работа во бар.

Барања:

 1. пожелно е работно искуство,
 2. комуникативност,
 3. одговорност.

Возачка дозвола и сопствено транспортно средство не се потребни.

Плата: 5 евра/час нето, 5,92 евра/час бруто.

Работа во смени. Работа по договор.

Работа во Цеље, регион Савињска.

Гранка: туризам.

Број на слободни работни места: 1.

Електронска пошта: info@mservis.si. Телефон: +386 4 20 20 450.

Компјутерски услуги (м/ж)

Опис на работното место: помош во Helpdesk; консултирање по телефон; помош во MS Office Microsoft Windows.

Барање:

 1. студент по специјалност «Информатика», «Машински»,
 2. серизност,
 3. добро знаење на техничка терминологија,
 4. по можност – образование во сферата на – компјутерски науки,
 5. по можност познавање на англиски јазик.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: дневна смена – 5,5 евра/час нето, 6,5 евра/час бруто. Распоред – по договор. Долгорочна работа.

Работа во регионот Каринтија.

Гранка: информатика, оформување, дизајн.

Број на работни места: 1.

Електронска пошта: info@mservis.si. Телефон: +386 4 20 20 450.

Продажба (м/ж)

Опис на работното место: помош во продажба на обувки.

Барања:

 1. комуникативност,
 2. сериозност,
 3. одговорност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 4 евра/час нето, 4,73 евра/час бруто. Распоред – втора смена и викенди. Долгорочна работа.

Работа во Љубљана.

Гранка: продажба, развој, маркетинг.

Број на работни места: 2.

Електронска пошта: info@mservis.si. Телефон: +386 4 20 20 450.

Поштар (м/ж)

Опис на работното место: достава на поштенски пратки.

Барања:

 1. возачка дозвола.

Сопствено превозно средство не е потребно.

Плата: 5,07 евра/час нето, 6 евра/час бруто. Распоред – прва смена. Долгорочна работа.

Работа во Ново-Место, регион Долењска.

Гранка: дистрибуција, логистика.

Број на работни места: 3.

Електронска пошта: info@mservis.si. Телефон: +386 4 20 20 450.

Основен линк: studentarija.net