Slovenačka firma Leksi razvila je mobilnu aplikaciju koja studentima pruža jedinstven pristup svim informacijama važnim za studije

Slovenačka firma Leksi razvila je samostalnu mobilnu aplikaciju koja omogućava studentima pristup važnim podacima, sabranim na jednom mestu. Sadrži podatke o kalendaru, e-poštu, ispite i seminare, ocene, materijale, vesti i druge informacije koje su studentima potrebne.

Tim Leksi uključuje 9 diplomaca i studenata Univerziteta u Ljubljani i Univerziteta u Mariboru. Upoređujući informacione usluge različitih fakulteta, programeri su došli do zaključka da su svi sistemi vrlo dobro dizajnirani, ali informacije koje su studentima potrebne raspršuju se na različite veb stranice. Pomoću stvorene aplikacije ovaj je problem rešen. Danas Leksi koristi nekoliko hiljada studenata Univerziteta u Ljubljani, Univerziteta Primorska i Univerziteta u Mariboru.

Sigurnost i privatnost u Leksiju osiguravaju se pohranjivanjem ličnih podataka sa univerziteta (korisničko ime, lozinka, podaci o ispitima, e-pošta itd.) samo na telefonima korisnika. Na nijednoj drugoj mobilnoj korisničkoj aplikaciji nisu dostupni podaci sa univerziteta; takođe se nikada ne pohranjuju na Leksi serverima ili negde drugo.

Izvor: delo.si