Slovenačke vlasti povećale su minimalnu platu za studente i pojačale svoju potporu subvencionisanom prevozu

Odbor za finansije i Odbor za infrastrukturu, životnu sredinu i prostorno planiranje na svojim zasedanjima 10. oktobra 2019. usvojili su predloge zakona usmerenih na poboljšanje nivoa socijalne zaštite studenata.

Tako je Odbor za finansije razmotrio predlog zakona o izmeni i dopuni „Zakona o balansu javnih finansija“. Zastupnici su usvojili amandman, koji nalaže od 1. januara 2020. povećanje minimalne stope plate studentskog rada po satu s 4,89 evra na 5,40 evra bruto. Te zakonodavne promene parlament je podržao u utorak, 22. oktobra 2019. godine.

Sa druge strane, Odbor za infrastrukturu, životnu sredinu i prostorno planiranje odobrio je predlog zakona o izmenama „Zakona o saobraćaju“. Inovacije će osigurati besplatni prevoz za studente sa invaliditetom, mogućnost putovanja za korisnike koji se obrazuju u ustanovama za decu i adolescente sa posebnim potrebama i koji prethodno nisu imali pravo na besplatni prevoz.

Pored toga, za školarce i studente koji ispunjavaju uslove za subvencionsan prevoz i onima koji imaju status sportiste za prevoz do mesta za treniranje biće osigurane subvencionirsne karte, a biće ukinuta starosna granica za korisnike subvencionisanog prevoza.

Izvor: student.si