Slovenački jezik se predaje ne samo u Evropi, već i Aziji i Americi

Svake godine slovenački jezik kao drugi strani jezik u svetu izučava oko 2500 studenata. Kao usmerenje, izborni predmet ili kurs on se predaje na58 visokoobrazovnih ustanova, pretežno u Evropi. Kursevi slovenačkog jezika takođe postoje u SAD, Kini i Japanu.

Na južnoj polulopti slovenački jezik ove školske godine po prvi put uči 36 studenata (dve grupe) Katoličkog univerziteta u Kordobi (Argentina). To su pretežno potomci slovenačkih emigranata.

Kordoba je drugi po veličini grad u Argentini. U njemu žive različiti narodi, egzotični za mesno stanovništvo: Slovenci, Hrvati, Poljaci i Ukrajinci. Pored Kordobe, slovenačik jezik se uči i na univerzitetima Buenos Ajresa (od 2003.) i La Plate (od 2008.)

Slovenačka reč privlači ne samo Argentince čiji su preci izraznih razloga prešli iz Evrope u Južnu Ameriku, već i domaće stanovništvo. Za potonje je slovenački jezik izazov, šansa da se samostalno razvijaju i upoznaju malo poznatu kulturu zemlje koja se nalazi 12 000 km daleko od njih. Često istovremeno sa slovenačkim jezikom argentinski studenti besplatno uče još jedan slovenski jezik, npr. ruski ili ukrajinski.

Osnovna struktura koja priprema predavače slovenačkog kao stranog jezika jeste Centar za slovenački kao drugi strani jezik, koji funkcioniše u sklopu Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Ovde deluje program „Slovenski jezik na stranim univerzitetima“ koji finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta.

U toku kursa uz predavača studenti uče  ne samo gramatiku i leksiku, nego se upoznaju sa  Slovenijom, njenom istorijom, atrakcijama i kulturom. Tokom školske godine organizuju se projekcije slovenačkih filmova, susreti sa umetnicima, muzički događaji i književne večeri. Valja istaknuti da danas samo u Argentini živi više od 30hiljada potomaka slovenačkih emigranata, koji već više od jedne generacije neguju vezu s jezikom svojih predaka.

Važno je dodati i to  da strani kandidati, koji se pripremaju za upis na obrazovne institucije u Sloveniji takođe imaju veliku priliku da se pripremaju na kursevima jezika kod kompanije 2TM  i dobiju potrebnu jezičku bazu koja će  omogućiti da uspešno uče i da se prijatno osećaju u novoj zemlji. Bez obzira na to što slovenački ulazi u grupu slovenačkih jezika i samim tim, za govornike slovenskih jezika razumljiv je po intuiciji, on nije tako jednostavan za učenje kao što možda izgleda na prvi pogled. Zato su kursevi jezika najbolje rešenje za one koji žele da u kratkom roku postignu ozbiljne rezultate.

Izvor: siol.net