Slovenački se jezik uči praktično u celom svetu, tvrdi Delo

U veljači 2020. godine Delo je objavilo najnovije podatke o učenju slovenačkog jezika u svetu. Danas se predaje na 61 univerzitetu u 25 zemalja (od toga 19 evropskih) na svim kontinentima osim Australije. Ove godine više od 2000 učenika izučava slovenački jezik, od kojih 500 u Srbiji, gde je najpopularniji. Na 28 svetskih univerziteta, uključujući dva u Pekingu, slovenački jezik je zaseban studijski program, a na ostalima je izborni predmet.

U 90 evropskih gradova 36 profsora predaju slovenački jezik. Svake godine za plate predavača slovenačkog jezika u Evropi izdvaja se 1,3 miliona evra.

U 2019. je Odsek za rad sa Slovencima koji žive u inostranstvu vlade Slovenije izdvojio 6,3 miliona evra za finansiranje kurseva jezika i drugih aktivnosti dijaspore.

Izvor: delo.si