Slovenаčki univerziteti nastavljaju sa primanjem prijava za školsku 2019/2020!

Slovenаčki univerziteti nastavljaju sa primanjem prijava za školsku 2019/2020! Još je dovoljno vremena da budete među prvima koji će iskoristiti prvi rok!