ИЗУЧУВАЊЕ НА СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

Курсеви по словенечки
јазик

 

За кого

Курсевите по словенечки јазик се наменети за идните студенти на словенечките образовни установи, како и за сите оние кои сакаат да научат словенечки од нула. Курсевите се акредитирани од страна на Министерството за образование, наука и спорт на Република Словенија.

 

Каде

Во Љубљана и Марибор

 

Кога

Интензивен курс       03.08.20 – 15.10.20
Интензивен курс+     20.07.20 – 15.10.20
Продолжение             12.10.20 – 13.02.21
6 месеци                      01.10.20 – 01.04.21
12 месеци                    01.10.20 – 01.10.21

 

Цена:

Интензивен курс     600 €
Интензивен курс+   900 €
Продолжение           300 €
6 месеци                    1200 €
12 месеци                  2100 €

 

Јазична програма

Програмата на кур-севите по словенеч-ки јазик вклучува учење на основите на граматиката, проширување на речникот, правилен нагласок, правопис, како и симулација и глумење на актуел-ните и најтипични комуникациски си-туации во словенеч-кото општество.

 

Како резултат на курсот вие ќе:

  • добиете можност да го научите словенечкиот јазик до ниво А2;
  • го проширите вокабуларот со главните теми од животот и студирањето во Словенија;
  • можете да ги примените основните граматички правила во усниот и писмениот говор;
  • можете да навлезете во културното и јазичното окружување на земјата.
 

Како да се пријавите?

Исполнете го образецот подолу или обратете се на менаџерите од 2ТМ. Ќе ве контактираме веднаш по приемот на пријавата.

 

Доколку имате донесено конечна одлука да се преселите во Словенија заради работа, школување или заради семејството, се препорачува да не го одложувате учењето на јазикот. Уште денес пријавете се на еден од јазичните курсеви на 2ТМ.

Град Курс Рокови (траење) Број на часови Распоред Цена
Љубљана /
Марибор
Интензивен курс
по словенечки јазик*
03.08.20 –
15.10.20
100 Пон. – Пет. 600 евра
Љубљана /
Марибор
Интензивен курс+
по словенечки јазик*
20.07.20 –
15.10.20
150 Пон. – Пет. 900 евра
Љубљана /
Марибор
Продолжување
на интензивен курсот
12.10.20 –
13.02.21
60 2 пати неделно /
2 училишни часа
300 евра
Љубљана Курс по словенечки јазик
6 месеци
01.10.20 –
01.04.21
250 Вто. – Чет. 1200 евра
Љубљана Курс по словенечки јазик
12 месеци
01.10.20 –
01.10.21
500 Вто. – Чет. 2100 евра
Скопје Курс по словенечки јазик 03.02.20 –
05.04.20
36 2 пати неделно /
2 училишни часа
10.000 ден
+ ДДВ

Датумите на почеток и комплетирање на курсот можат да варираат.
Сите новости во врска со курсевите ќе бидат ажурирани на оваа страница.

Курс по словенечки јазик*

Љубљана / Марибор

03.08.2020 – 15.10.2020

100 часов

Пон. – Пет.

600 €

Курс по словенечки јазик*

Љубљана / Марибор

20.07.2020 – 15.10.2020

150 часов

Пон. – Пет.

900 €

Продолжување на курсот
по словенечки јазик

Љубљана / Марибор

12.10.2020 – 13.02.2021

60 часов

2 пати неделно /
2 училишни часа

300 €

Курс по словенечки
јазик 6 месеци

Љубљана

01.10.2020 – 01.04.2021

250 часов

Вто. – Чет.

1200 €

Курс по словенечки
јазик 12 месеци

Љубљана

01.10.2020 – 01.10.2021

500 часов

Вто. – Чет.

2100 €

Курс по словенечки јазик

Скопје

03.02.2020 – 05.04.2020

36 часов

2 пати неделно /
2 училишни часа

10.000 ден
+ ДДВ

Датумите на почеток и комплетирање
на курсот можат да
варираат.

Предности на
нашите курсеви

Предности на нашите курсеви

Различни видови на курсеви –
од кратки до годишни

Учење со природен говорник на јазикот

Фиксен датум на почеток на курсот – курсот
ќе се одржи независно од бројот на пријавени

Погодни локации во Љубљана
и Марибор

Групи до 15 лица

Можности за престој за
време на кратките курсеви

Приjавете се на курс

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

Прашање - одговор

Можете да платите преку банкарски пренос во рок од 5 работни дена  од моментот на издавање на сметката. Не е можно плаќање на рати.

За време на интензивните курсеви (150 и 100 часови) нудиме студентски дом во Љубљана и Марибор. За време на курсевите кои траат 6 и 12 месеци, сместување во студентскиот дом не е можно.

Курсевите ќе се одржуваат во Љубљана и Марибор. Курсевите од 6 и 12 месеци само во Љубљана.

3-4 пати неделно по 4 училишни часа (освен сабота и недела). Точниот распоред ќе биде познат пред почетокот на курсевите.

Деталниот список на документи потребни за добивање на визата можете да го најдете на веб страницата на амбасадата на Република Словенија.

Не порано од 90 дена пред поаѓањето и не подоцна од 15 дена до поаѓањето.

Ако се запишете на долгорочните курсеви (6 и 12 месеци), во случај да бидете одбиени за виза , како и во случај на било која друга оправдана причина, ви враќаме 80% од уплатениот износ, а останатите 20%  ги задржуваме за административни трошоци.

На сите учесници ние им го обезбедуваме потребниот материјал. Вие само понесете си тетратка и молив/пенкало за белешки.

Курсевите се одржуваат исклучиво на словенечки јазик.

Секој учесник ќе добие потврда за завршен курс.

Доколку не можете да присуствувате на некој час, за тоа морате да го известите предавачот. Во случај да отсуствувате повеќе од 3 дена без оправдани причини и без за тоа да го известите предавачот, тој и раководството на компанијата се должни да ги известат органите на Република Словенија.

Наши партнери

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х