Slovenija deveta na svetu u znanju engleskog jezika

Prema podacima međunarodnog istraživanja koje je sprovela kompanija EF Education First, Slovenija je po nivou znanja engleskog jezika deveta na svetu među 88 zemalja i regiona. Prvo mesto zauzela je Švedska, a za njom slede Holandija i Singapur.

Isti nivo znanja jezika kao Slovenija imaju stanovnici još 11 zemalja i regiona sveta. Taj nivo prema zajedničkom evropskom okviru za jezike je B2.

U istraživanju je učestvovalo 1,3 miliona ljudi, kojima engleski nije maternji jezik. U toku istraživanja koristio se posebni standardizovani tekst.

Istraživanje je pokazalo da Europa ostaje lider u poznavanju engleskog jezika. Osam od deset prvih mesta na listi zauzele su evropske zemlje, napominju na sajtu kompanije, koja se globalno bavi predavanjem jezika i drugih disciplina.

Ove godine je Afrika, u poređenju sa prošlogodišnjim istraživanjem pokazala najveći napredak u poznavanju engleskog jezika. Latinska Amerika je jedina regija u kojoj se nivo znanja engleskog jezika u celosti  blago smanjio.

Jedan od ključnih zaključaka istraživanja je konstatacija činjenice da je nivo znanja engleskog među ženama, kao i prethodno, na višem nivou nego kod muškaraca.

Naše istraživanje pokazuje, da zemlje i pojedinci nastavljaju da ulažu sredstva u izučavanje engleskog jezika, pri tom naglašavajući ulogu jezika kao faktora konkuirentnosti„, – tvrdi predstavnik kompanije Minh N. Tran.

Izvor: primorske.si