Slovenija je među najbezbednijim zemljama sveta – lista Global Finance Magazine

Prema oceni časopisa Global Finance Magazine, Slovenija je sa indeksom 7,44 zauzela  12. mesto među 128 zemalja sveta uključenih u listu. Samo Island, Švajcarska, Finska, Portugal, Austrija, Norveška, Katar, Singapur, Danska, Novi Zeland i Kanada imaju viši indeks sigurnosti.

U ocenjivanju su  učestvovali stručnjaci Svetskog ekonomskog foruma i Svetskog instituta za mir.

Ključni kriterijumi za rangiranje država – nivo kriminala, nivo terorizma, prisutnost (odsutnost) neprijateljstava. Prvih 16 od 20 zemalja na listi nalaze se u Evropi.

Prema autorima liste, indeks sigurnosti direktno je povezan s visokim stopama ekonomskog razvoja, rizikom od prirodnih katastrofa, mikroklimom u društvu i kvalitetom medicinskih usluga.

Izvor: gfmag.com