Slovenija kot študijska destinacija

Z željo po internacionalizaciji študija se tudi Slovenija čedalje bolj odpira tujim študentom za študij, prav tako pa se čedalje več študijskih programov odpira tudi v angleškem jeziku.

Slovenija, v svetu znana kot ena najlepših evropskih destinacij in najbolj zelenih destinacij, ki jo letno obišče več kot 4.300.000 turistov se sedaj odpira še bolj za tuje študente in omogoča boljšo mobilnost študentov.

Slovenija ponuja študentom izredno kvaliteto študija, prav tako raznovrstne programe, ki se izvajajo tudi v angleškem jeziku. Šolnine so nizke v primerjavi z drugimi študijskimi destinacijami, saj Slovenija ostaja močna socialna država, ki zagotavlja študentom veliko ugodnosti.

Študij se izvaja na petih univerzah, 48 samostojnih visokošolskih zavodih in 46 višjih šolah po smernicah evropskega Bolonjskega sistema. V Sloveniji so vsi študijski programi akreditirani s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Če se odločite za študij, boste ob selitvi in vpisu prejeli začasno dovoljenje za bivanje v Sloveniji in sicer na podlagi vašega študija. Študij boste zaključili z mednarodno veljavno diplomo, ki vam bo omogočila lažji vstop na trg delovne sile.

Študentje lahko, z razliko od drugih držav, med študijem v Sloveniji delajo legalno preko sistema študenstkega servisa. Tako si z lahkoto krije tudi tuj študent lastne stroške, ki nastanejo z življenjem v Sloveniji. Za mnoge tuje študnete bo tovrstno delo predstavljalo prvo delovno izkušnjo znotraj Evropske unije.

Poleg vsega pa Slovenija subvencionira študentom prehrano – študentje se lahko prehranjujejo v navadnih/normalnih restavracijah, kjer pa bodo z razliko od ostalih gostov za celoten obrok odšteli le 3-4€ namesto polne cene 7-9€.

Študentom so omogočene tudi mednarodne študijske izmenjave, najbolj znan je program izmenjave Erasmus +.

V Sloveniji praktično vse generacije govorijo angleško, tako da se boste z lahkoto sporazumevali v angleškem jeziku in ne bo velikih jezikovnih ovir.

S svojo lego omogoča Slovenija obiskovalcem, odlično izhodiščno točko za raziskovanje Evropskih držav, le ura vožnje je potrebna iz Ljubljane, glavnega mesta, in že se doseže nekatere sosednje države.

Tuji študentje so zelo zadovoljni nad visoko kvaliteto študijskih programov, najbolj veseli pa ugodnosti študentskih bonov, možnosti dela med študijem in odprtosti slovenskih študentov za pomoč pri adaptaciji in druženju.

Slovenija vabi – pridi na študij še ti in si ustvari prihodnost!

Za več infomacij o možnosti študija v Sloveniji nam pišite na education@2tm.si.