Slovenija se ubraja među deset najmirnijih zemalja sveta

Prema Indeksu globalnog mira 2019 (Global Peace Index 2019), Slovenija se nalazi među deset najmirnijih zemalja sveta. Ova lista, koju su izradili sociolozi i ekonomisti iz međunarodne grupe eksperata Instituta za mir, zajedno sa Centrom za mir i izučavanje konflikata na Univerzitetu u Sidneju, prikazuje nivo bezbednosti života u zemljama i regionima.

Valja napomenuti da je u 2018. godini Slovenija zauzela 11. mesto. Ove godine, na trenutnom rejtingu sa ocenom 1,355, ona je zauzela 8. mesto među 163 zemlje.

Ova lista se sastavlja na osnovu 23 kriterijuma, među kojima je: nivo poštovanja ljudskih prava, politička stabilnost, odnosi sa susednim zemljama, stepen poverenja među građanima, nivo krivičnih dela, broj zatvorenika, broj ubistava i mogućnost terorističkog napada.

Izvor: reliefweb.int