Словенія на 9 місці у рейтингу країн світу за рівнем розвитку людського капіталу

Серед 130 країн, які були включені у Світовий індекс розвитку людського потенціалу у 2017 році, країна увійшла до першої 10-ки, отримавши 73,33 бала. У минулому році Словенія посіла 16-е місце.

Опитування було проведено Світовим економічним форумом (ВЕФ). Список найбільш успішних країн очолили Норвегія (77,12 бала), Фінляндія (77,07 бала) і Швейцарія (76,48 бала).

Згідно з визначенням ВЕФ, людський капітал – це знання і навички, які люди використовують для того, щоб створювати цінність у глобальній економічній системі. Країни оцінюють за шкалою від 0 до 100 балів у чотирьох тематичних категоріях і п’яти вікових групах (0-14 років, 15-24 років, 25-54 років, 55-64 років, 65 років і старше).

Чотири основні напрями розвитку людського капіталу:

  1. здатність (отримання офіційної освіти),
  2. розгортання (застосування і накопичення навичок за допомогою трудової діяльності),
  3. розвиток (отримання офіційної освіти представниками робочої сили наступного покоління і продовження перепідготовки та перепрофілювання існуючих працівників),
  4. ноу-хау (широта спеціалізованих навичок, що застосовуються на робочому місці).

Відповідно до звіту, у світі розвинуто тільки 62% від загального людського капіталу. Це означає, що людство пускає на вітер в середньому 38% свого таланту.

Джерело: sloveniatimes.com