Slovenščine se učijo po vsem svetu

Pouk v 25 državah, študij na slovenskih lektoratih pa v 61 univerzah na vseh celinah, razen v Avstraliji. Slovenija omogoča učenje slovenskega jezika po vsem svetu, ne samo zaradi ohranjanja jezika in s tem nacionalne identitete na tujem živečih Slovencev in njihovih potomcev, ampak tudi zaradi stikov Slovenije s svetom.

Tako imenovani dopolnilni pouk za Slovence in njihove potomce poteka v 19 evropskih in šestih čezmorskih državah. Letos je vanje vključenih okoli 2000 tečajnikov, od tega kar 500 v Srbiji. Na 28 univerzah, med njimi sta dve v Pekingu, slovenščina posebna študijska smer, drugod pa jo je mogoče izbrati kot izbirni predmet. Za plačilo 36 učiteljic in učiteljev, ki poučujejo v 90 krajih po Evropi, namenja denar ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 1,3 milijona evro letno.

Za financiranje pouka in drugih pravic ter potreb zamejcev je Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu lani namenil 6,3 milijona evrov.

Vir: delo.si