Slovenske gazele vabijo mlade v svoje vrste

Številna slovenska podjetja se že dolgo soočajo s pomanjkanjem primernega kadra. Podjetja poskušajo do kadrov priti na različne načine: s povezovanjem z zavodom za zaposlovanje in izobraževalnimi institucijami ter štipendiranjem in usposabljanjem v podjetju.

Eden od načinov, kako predstaviti podjetje in pritegniti mlade k določenemu poklicu, je dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ki ga v četrtek, 29. novembra, pripravlja Gospodarska zbornica Slovenije z zavodom za zaposlovanje. Šolarjem in staršem se bo predstavilo več kot 140 podjetij z različnih gospodarskih področij.

V Adria Mobil iščejo predvsem kadre tehničnih strok – lesarske, elektrotehniške in strojne s poklicno in srednješolsko izobrazbo, ki jih tudi najbolj primanjkuje. V družbi je danes zaposlenih več kot tisoč ljudi, največ v njeni zgodovini, kar je posledica intenzivnega zaposlovanja v preteklih letih.

Pospešeno so zaposlovali tudi v podjetju Varis Lendava. Lani so zaposlili 80 delavcev različnih profilov, letos pa še 30. Do konca januarja 2019 načrtujejo še 20 novih zaposlitev. Takoj bi recimo zaposlili keramičarje, monterje, zidarje, pleskarje, elektroinštalaterje, varilce in več delavcev brez poklica za delo v betonarni. Odločili so se za aktivno pridobivanje tega kadra z izobraževanjem za želene poklice in stiki s srednjo gradbeno šolo. Ustanavljajo pa tudi akademijo Varis, v okviru katere bodo začeli izvajati mentorstva za mlade, ki se bodo po končani šoli zaposlili pri njih.

Z izobraževalnimi institucijami pri pridobivanju kadrov zelo uspešno sodelujejo v podjetjih Lotrič Meroslovje in Dewesoft. Zaposlujejo predvsem tehnične kadre pa tudi sodelavce v proizvodnji, administraciji in marketingu.

S pridobivanjem kadrov nimajo večjih težav niti v podjetju Lotrič Meroslovje, ki je v fazi intenzivne rasti. Letos so na novo zaposlili 18 ljudi, predvsem so okrepili ekipo tehničnega osebja za izvajanje akreditiranih storitev, prodajno ekipo in ekipo logistike. Imajo tudi lastne štipendiste, s pomočjo projektov, kot sta dan odprtih vrat gospodarstva in zaposlitveni izzivi, pa spoznavajo različne sveže pristope, s pomočjo katerih dodatno krepijo nastop na trgu dela.

Z raziskavo poklicni barometer, ki jo je izvedel Zavod za zaposlovanje, so ugotovili, da bo v letu 2019 najbolj primanjkovalo vojakov, inženirjev strojništva, elektrotehnike in elektronike, fizioterapevtov, razvijalcev programske opreme, programerjev računalniških aplikacij ter tehnikov za elektrotehniko in strojništvo.

Vir: dnevnik.si