Slovenski dijaki v znanju fizike v vrhu

Raziskava TIMSS: Med uspešnostjo učencev in zaupanjem staršev v šolstvo razlike.

Ljubljana – Slovenski osmošolci so se z naravoslovnim znanjem zavihteli med najboljše države na svetu, gimnazijci so dosegli najboljši rezultat iz maturitetne fizike in matematike na višji ravni, kažejo podatki mednarodne raziskave TIMSS, ki jo opravljajo na štiri leta.

Raziskava povezuje šolsko znanje učencev z značilnostmi učiteljev, pouka in učnim okoljem na šoli. Raziskava TIMSS meri matematično in naravoslovno znanje četrtošolcev in osmošolcev. Četrtošolci so sodelovali v 49 državah, osmošolci v 39 državah.

Preduniverzitetno znanje – matematično znanje dijakov četrtih letnikov in fizikalno znanje dijakov, ki so na splošni maturi za izbirni predmet izbrali fiziko – proučujejo zgolj v devetih državah in to spada raziskavo TIMSS Advanced.

Matematika in fizika izstopata v gimnaziji

Dijaki so v fiziki dosegli najboljši rezultat med devetimi sodelujočimi državami in se uvrstili pred velesile, kot so Rusija, ZDA, Francija, Italija, Norveška, Portugalska, Švedska in Libanon. Uspešni so bili tudi v matematiki, saj so dijaki splošne gimnazije dosegli enak rezultat kot francoski in norveški dijaki, ki so se zanjo specializirali.

Podskupina dijakov, ki so bili prijavljeni na maturo iz matematike na višji ravni, je dosegla najvišji rezultat po točkah, ki je enak dosežku dijakov najintenzivnejšega programa matematike v Rusiji.

Osnovnošolci močni v naravoslovju

Izkazali so se tudi osmošolci. V naravoslovju so dosegli peti najvišji dosežek od 39 držav. Ta je nižji samo od rezultatov Singapurja, Japonske in Tajvana in enak rezultatom Južne Koreje, Hongkonga in Ruske federacije. Nekoliko slabše so se izkazali v matematiki, saj so dosegli dvanajsto mesto. Vendar so četrtošolci dosegli velik napredek v primerjavi z raziskavo iz leta 2011, saj so v naravoslovju dosegli enajsto mesto od 49 in zlato sredino v matematiki. Na to so zelo verjetno ugodno vplivali prenovljeni učni načrti, je pojasnila Barbara Japelj, koordinatorica raziskave s pedagoškega inštituta.

A zaupanje v šolski sistem še zdaleč ni samoumevno. Raziskava je pokazala, da čeprav dosegamo dobre šolske rezultate, je zgolj 17 odstotkov staršev četrtošolcev šolsko skrb za uspešnost otroka ocenilo za zelo skrbno. Mednarodno povprečje znaša 60 odstotkov.

Šole so za pouk dobro opremljene, saj 58 odstotkov četrtošolcev in 56 odstotkov osmošolcev pomanjkanja virov ne občuti. Slovenija pa zaostaja za mednarodnim povprečjem pri strokovnem izobraževanju razrednih učiteljev.

Vir: delo.si