Slovenski se jezik uči praktično u cijelom svijetu, tvrdi Delo

U veljači 2020. godine Delo je objavilo najnovije podatke o učenju slovenskog jezika u svijetu. Danas se predaje na 61 sveučilištu u 25 zemalja (od toga 19 europskih) na svim kontinentima osim Australije. Ove godine više od 2000 učenika uči slovenski jezik, od kojih 500 u Srbiji, gdje je najpopularniji. Na 28 svjetskih sveučilišta, uključujući dva u Pekingu, slovenski jezik je poseban studijski program, a na ostalima je izborni predmet.

U 90 europskih gradova 36 profesora predaju slovenski jezik. Svake godine za plaće predavača slovenskog jezika u Europi izdvaja se 1,3 miliona eura.

U 2019. je Odsjek za rad sa Slovencima koji žive u inozemstvu vlade Slovenije izdvojio 6,3 milijuna eura za financiranje tečajeva jezika i drugih aktivnosti dijaspore.

Izvor: delo.si