Slovesen podpis sporazuma o sodelovanju Univerze na Primorskem in Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova

Koper, 10. november 2016 – Skupna prizadevanja predstavnikov Univerze na Primorskem in Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova za vzpostavitev skupnega slovensko-ruskega izobraževalnega in raziskovalnega središča, ki jo je predlagal rektor primorske univerze, prof. dr. Dragan Marušič, podprl pa minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec, so obrodila sadove. Vzpostavljeno bo skupno izobraževalno-raziskovalno središče obeh univerz.

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, Karl Erjavec, ob podpori katerega je bil sporazum podpisan, je predstavil vpliv povezovanja izobraževalnih ustanov na druga področja, med drugim na gospodarstvo. V okviru središča bo namreč deloval tudi skupni svet gospodarskih zaupnikov, ki ga bodo tvorili predsedniki uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb iz Rusije ter Evropske unije. Minister je poudaril, da zaradi gospodarskih sankcij in omejevalnih ukrepov do Rusije projekt ne bo ogrožen ter da je »prepričan, da je izvedljiv in koristen za obe državi«.

Na primorski univerzi smo z današnjim podpisom začrtali pot vzpostavitve skupnega izobraževalno-raziskovalnega središča Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru, ki bo delovalo kot predstavništvo ruske univerze. Ustanovljeno središče bo tudi koordinacijski mehanizem za boljše gospodarsko sodelovanje. Zaživeli bodo tudi novi skupni izobraževalni programi z možnostjo pridobitve dvojne diplome.

V okviru meddržavne komisije za gospodarsko sodelovanje in slovensko-ruskega poslovnega sveta, ki združuje gospodarstvenike obeh držav, obstaja interes za tesnejše povezovanje na ravni znanosti in izobraževanja. Tako bo omenjena komisija  obravnavala kar 34 projektov, med katerimi je tudi skupno raziskovalno in izobraževalno Središče Lomonosov v Kopru. Minister je prepričan, da bo že vzpostavljeno sodelovanje med Fakulteto za management Univerze na Primorskem in Moskovsko šolo ekonom prispevalo tudi k razvoju sodelovanja na področju gospodarstva. Mladi, ki bodo z izobraževanjem pridobili dvojno diplomo, bodo spoznali tako rusko kot slovensko gospodarstvo.

Vir: upr.si