Со поддршка на програмата на Европската Унија „Европа за граѓаните“ се одржува меѓународен конкурс за иновативни дигитални решенија

Во рамките на проектот „YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0“ („YOU4EU –Соработка на граѓаните 2.0“) со поддршка на програмата на Европската Унија „Evropa za državljane“ („Европа за граѓаните“) се одржува меѓународен конкурс за иновациски дигитални решенија. Организатори на конкурсот се: Belgrade Open School, Gong. PiNA, Institute Alternative, Access Info Europe.

Целна група на конкурсот се студенти, активисти, организации, стартапи, граѓански здруженија. Дозволено е учество на поединци и тимови. Земји учесници се: Албанија, Австрија, Босна и Херцеговина, Чешка, Хрватска, Италија, Косово, Република Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, Португалија, Романија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија.

Целта на одржување на конкурсот е разработка на достапни дигитални решенија со отворен излезен код за корисниците (онлајн инструменти, портали, инструменти за комуникации, апликации за мобилни телефони и слично) со цел подобрување на процесот на менаџирање, постигнување на поголема транспарентност, и зацврстување на демократијата.  

Идеите за проектите ќе се оценуваат врз основа на следните критериуми: влијанието на општеството, иновациите, потенцијалот за реализација, одржливост и рамките на користење на користење на отворените податоци. Комисијата во чиј состав ќе влезат надворешни експерти и претставници на конзорциум на организации, учесниците од проектот YOU4EU, ќе ги избираат најдобрите проектни идеи во две етапи на конкурсот.

По завршувањето на изборот на максимум пет финалисти (тимови или индивидуалци) ќе бидат поканети да ја претстават својата идеја на завршниот настан, каде што ќе биде објавен победникот и ќе биде доделена наградата за разработка на дигитален инструмент.

Паричната награда за најдобро решение ќе изнесува 2000 евра. Пријавите за учество може да се доставуваат до 15 – ти јуни 2019 година. Официјален јазик на конкурсот ќе биде англискиот.   

Затварањето на конкурсот ќе се одржи во септември 2019 година во Загреб.

Објава Подетално Подетално за правилата на конкурсот

Извор: feri.um.si, feri.um.si