Со учество на Alma Mater Europaea се одржа отворено предавање во рамките на проектот „Творештво, луѓе, роботи: креирање на технологија помеѓу хуманизмот и постхуманизмот

Alma Mater Europaea и Институтот за хуманитарни науки на 08-ми јануари 2020 година организираа отворено предавање во рамките на проектот „Творештво, луѓе, роботи: креирање на технологија помеѓу хуманизмот и постхуманизмот/Creatures, humans, robots: creation theology between humanism and posthumanism“. Предавачи на настанот беа  доктор Горазд Андрејч, доктор Матеј Мертик и доктор Ленарт Шкоф. Покрај студентите од програмата „Интернет“ и „Хуманитарни науки“, предавањето можеа да го посетат сите останати коишто беа заинтересирани.  

Во текот на округлата маса од страна на доктор Ленарт Шкоф, доктор Матеј Мертик и доктор Горазд Анрејч беа дискутирани проблемите, претставени со постхуманистичка интерпретација на вештачка интелегенција, на човекот и човечките технологий за светскиот и христијанскиот хуманизам (а исто така и други религиозни верзии на хуманизам).

Извор: almamater.si