Socialni gerontolog: poklic prihodnosti

Od 2011 je na visokem strokovnem programu Socialna gerontologija Alma Mater Europaea diplomiralo 56 študentov, 35 jih je magistriralo, imajo 20 doktorjev znanosti.

Po besedah predstojnika oddelka za socialno gerontologijo Alma Mater Europaea prof. dr. Jane Goriup, staranje prebivalstva določa pomembnost novih poklicev, vključno s socialnim gerontologom. Poučevanje študentov Alma Mater Europaea o posebnosti socialne gerontologije je usmerjeno v ozaveščanje o vlogi starosti, staranja, smrti in smisla življenja.

Študentje sicer proučujejo odnos postmoderne družbe do staranja in premagovanje gerontofobije. Jana Goriup ugotavlja, da se na programu izobražujejo ljudje z različno izobrazbo – vzgojitelji, učitelji in medicinske sestre, celo magistri znanosti in duhovniki. Študij je zelo poglobljen in temelji na znanstvenih raziskavah doktorantov Alma Mater Europaea.

Viri: radioprvi.rtvslo.si, sl-si.facebook.com