Sodelavca FUDŠ sta se udeležila 14. konference Evropskega sociološkega združenja ESA

Med 20 in 23. avgustom 2019 se je v Manchesterju, Velika Britanija, odvijala 14. Konferenca Evropskega sociološkega združenja, in sicer z naslovom: »EUROPE AND BEYOND: BOUNDARIES, BARRIERS AND BELONGING«.

Glavni namen konference je bil usmerjen v obravnavo sodobnega razvoja, procesov, praks skozi oči evropske in svetovne sociologije.

FUDŠ UNG kot eden izmed partnerjev v konzorciju CE 1223 INNO WISEs Interreg projekta je na konferenci aktivno sodeloval s prezentacijo o socialnih podjetjih, namenjenih vključevanju prikrajšanih družbenih skupin na trg delovne sile v srednjeevropski regiji.

Dr. Tea Golob in prof. Matej Makarovič sta predstavila raziskavo v okviru panela RN36 36 – Sociology of Transformations East and West, ki predstavlja platformo za znanstvenike, ki jih zanimajo izzivi družbenih sprememb s posebnim poudarkom na srednje in vzhodno evropskih družbah.

Naslov nijine raziskave je »Structural and Semiotic Contexts of Work Integration Social Enterprises in East-Central Europe«.

Vir: fuds.si