Sodelavec UM FERI prejel nagrado Prometej znanosti

Slovenska znanstvena fundacija je s priznanjem »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« nagradila doc. dr. Mateja Črepinška za načrtno popularizacijo pri ozaveščanju mladih o pomenu tehniških poklicev za prihodnost družbe in države. Priznanje je bilo podeljeno na slavnostni akademiji, ki je potekala v torek, 28. januarja 2020, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije.

Priznanje je najvišje in edino do sedaj vpeljano za tiste raziskovalce, umetnike, učitelje in novinarje, ki se odlikujejo v komuniciranju znanosti z različnimi javnostmi, še zlasti s splošno (generalno) javnostjo. Priznanja se od leta 2003 podeljujejo posameznikom, ki promovirajo znanost skozi različne medije, na različne načine in različnim populacijam.

Doc. dr. Matej Črepinšek je od leta 2016 član strokovne skupine RINOS, ki ima namen vpeljati temeljne vsebine računalništva in informatike v učne načrte osnovnih in srednjih šol. Skupina RINOS deluje v sklopu Zavoda RS za šolstvo in je leta 2018 predala zaključno poročilo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer je pregledala poučevanje računalništva in informatike v 12 državah in naredila podrobnejšo analizo uvajanja obveznega pouka računalništva in informatike v štirih državah OECD. Podala je tudi predloge, kako naj Slovenija pristopi k uvajanju obveznega pouka računalništva in informatike.

Doc. dr. Matej Črepinšek je nadalje aktivno vključen v pripravo raznih tekmovanj iz računalništva in informatike za osnovne in srednje šole. Tako je bil organizacijski vodja državnega tekmovanja ACM Bober na UM FERI v letu 2017 in 2019.

Vir: feri.um.si