Sodelovanje med visokima šolama Rusije in Slovenije

V okviru sistematičnega dela ruskega veleposlaništva v Sloveniji za nadaljnje poglabljanje vezi med visokošolskimi zavodi obeh držav je na pobudo ruskega veleposlaništva Slovenijo obiskal rektor Zveznega javnega proračunskega visokošolskega zavoda »Ruska ekonomska univerza G. V. Plekhanova« V. I. Grishin.

Osrednja točka v programu za V. I. Grishina so bila pogajanja, ki so potekala 20. junija 2019 s slovenskim kolegom I. Papičem, rektorjem Univerze v Ljubljani, ki zaseda vodilni položaj v državah jugovzhodne Evrope ter je ena od prestižnih univerz na svetu. Na Univerzi v Ljubljani se trenutno izobražuje cca. 60 študentov iz Rusije.

V okviru poglobljene in zainteresirane izmenjave mnenj je bilo obravnavano stanje in perspektive poglabljanja sodelovanja med ruskimi visokošolskimi zavodi in Univerzo v Ljubljani. Z zadovoljstvom so ugotovili, da Univerza v Ljubljani uspešno izvaja ustrezne projekte in programe za izmenjavo predavateljev in študentov z ruskimi univerzami v okviru 17 sporazumov in memorandumov v akademski sferi, ki so jih prej podpisali.

Za poglabljanje odnosov med ruskimi univerzami in Univerzo v Ljubljani, sta podpisali sporazum o sodelovanju med Zveznim javnim proračunskim visokošolskim zavodom »Ruska ekonomska univerza G. V. Plekhanova« in Univerzo v Ljubljani, ki je bil pripravljen ob aktivni podpori ruskega veleposlaništva in zlasti zagotavlja izvajanje skupnih temeljnih in aplikativnih raziskav ter skupnih inovacijskih dejavnosti; razvoj skupnih izobraževalnih programov in njihovo izvajanje z uporabo mrežne oblike; izmenjavo znanstvenih, pedagoških in upravnih sodelavcev; skupne delavnice, konference, simpoziji in še veliko več.

Stranki sta se dogovorili, da bosta pripravili prvi delovni sestanek predstavnikov dveh univerz v Moskvi v začetku septembra 2019 ter se pogajali o praktičnih ukrepih za izvajanje omenjenega sporazuma.

Vir: rsbclub.com