Sodelovanje na preiskavah Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK)

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) vabi k sodelovanju študente, ki bi jih zanimalo sodelovanje na preiskavah AVK, v vlogi prič. Preiskave se običajno opravijo na sedežu podjetji zoper katere AVK vodi postopke. Priče imajo pravico do povrnitve potnih stroškov in izdatkov v zvezi z bivanjem v kraju (nočitev, prehrana).

AVK v okviru svojih pristojnosti na podlagi 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) opravlja tudi preiskave. AVK meni, da bi bilo sodelovanje na takih preiskavah morda zanimivo za študente Fakultete za varnostne vede, kot način pridobivanja praktičnih izkušenj. Preiskave se običajno opravijo na sedežu podjetij zoper katere AVK vodi postopke in lahko trajajo več dni, vendar ni nujno, da so preiskavi ves čas navzoče iste priče. Postopek bi, z vidika vloge prič, lahko primerjali s preiskavami policije v postopkih pregona kaznivih dejanj zoper gospodarstvo.

Zainteresirani naj svoje podatke sporočijo AVK, in sicer na telefonski številki (01) 478-3597 ali na elektronskem naslovu gp.avk@gov.si.

Na AVK so na razpolago tudi za dodatne informacije. Splošne informacije so dostopne tudi na spletni strani varstvo-konkurence.si

Vir: fvv.um.si