Sodelovanje raziskovalcev pri mednarodnem projektu MASTIS

Raziskovalci Fakultete za organizacijske vede, Univerza v Mariboru: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič, doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar, izr. prof. dr. Andreja Pucihar in doc. dr. Alenka Baggia sodelujejo v mednarodnem projektu MASTIS – Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems, ki ga financira ERASMUS+ program Evropske unije.

Cilj projekta je v sodelovanju z delodajalci in študenti izboljšati magistrske programe s študijskega področja informacijskih sistemov tako, da bodo vključevali profesionalna in mehka znanja in s tem povečali zaposljivost diplomantov. V projekt je vključenih 18 univerz iz evropskega področja.

Več informacij na: mastis.pro

Vir: fov.uni-mb.si