Sodelovanje s študenti iz Gradca

V petek, 11. oktobra 2019, so VSŠ Velenje obiskali študenti in predavatelji Univerze uporabnih znanosti FH Joanneum iz Gradca. S to fakulteto so že prej sodelovali v EU projektu Erasmus+: CWIC – Cooperative and Work Integrated Curriculum, ki je obravnaval predvsem organiziranje in izvedbo praktičnega izobraževanja študentov v podjetjih.

Najprej so jih po skupinah pridružili študentom 2. letnika VSŠ Velenje, programa Elektronika na laboratorijskih vajah, zatem pa so obiskali še Muzej premogovništva. S to fakulteto načrtujejo v prihodnosti še nadaljnje sodelovanje, predvsem s področja praktičnih izobraževanj.

Vir: vss.scv.si