Списанието Monstruma ги поканува студентите да бидат коавтори на изданието

Се покануваат студентите, коишто пишуваат стихови, раскази или драмски дела, да земат учество на конкурсот за поезија, проза и драма. Според резултатите од конкурсот делата на авторите коишто ќе победат ќе бидат објавени во списанието Monstruma, коешто ќе се објави во среда, на 11-ти март 2020 година. Изборот на дела за објава ќе го направи жири (Нешка Струц, Дејан Кобан и Матеј Крањц).

Делата се примаат најкасно до 28-ми февруари 2020 година во формат на документ Microsoft Word на следната електронска адреса: zine.monstruma@gmail.com. Секој учесник на конкурсот може да испрати до десет стихови или до две страни проза или драма.

Извор: student.si