Според резултатите од првата етапа на уписите во високообразовните институции во Република Словенија се запишале повеќе од 11 илјади кандидати

Вкупно на студиските и магистерските програми на високообразовните институции во Република Словенија беа поднесени 14 590 пријави. Вкупното количество на лиценцирани места – 17 396, на овие места се запишаа 11 051 кандидати. За ова во вторникот на 23-ти јули 2019 година, соопштија од министерството за образование, наука и спорт.

Најголем процент на запишани кандидати има универзитетот од Марибор – 83,3% од вкупниот број на поднесени пријави. Понатаму следуваат автономните образовни институции – 82,7%, Приморскиот универзитет – 81,6% и универзитетот од Љубљана – 72,1%.

Извор: dnevnik.si