Sport, mediji i događaji

Dodiplomski program Digitalni mediji i marketing

Program Digitalni mediji i marketing kombinuje najbolje iz perspektive ekonomije sa poslovnim studijama i ekonomijom sa kreativnim oblastima kao što su novinarstvo i odnosi s javnošću.

Studenti razvijaju kompetencije i liderske veštine potrebne za rad na međunarodnom nivou i mogu da rade u različitim oblastima – od bankarstva i finansija do virtuelne stvarnosti i veštačke inteligencije, medija i marketinga.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 11.340 EUR / godišnje

EU: 8.940 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin, Hamburg

Prijemni ispiti: prijemni ispit i intervju

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, prijava, CV, diploma srednje škole sa prevodom

Dodiplomski program Digitalno poslovanje i nauka o podacima

Kroz ovaj interdisciplinarni program student će naučiti kako da razvija preduzetničke i inovativne projekte koji kombinuju savremeno znanje o digitalnim tehnologijama i poslovnoj administraciji i upravljanju, istovremeno odgovarajući na izazove korporativne industrije.

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 11.340 EUR / godišnje

EU: 8.940 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin, Hamburg

Prijemni ispiti: mrežni test strukture inteligencije + test ličnosti

Uslovi: IELTS 5.5, srednjoškolska diploma i prevod

Dodiplomski program menadžment sporta i događaja

Student će razviti menadžerske i liderske veštine u upravljanju sportom i događajima, poslovnoj administraciji, ekonomiji i osnovnom zakonu. Istaknuti univerzitetski predavači su iz akademskog i profesionalnog sveta.

Studenti mogu specijalizuju za:
– Menadžment fudbala
– Košarkaški menadžment

Trajanje: 6 semestara

Stepen: Dodiplomski

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 11.340 EUR / godišnje

EU: 8.940 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin, Hamburg

Prijemni ispiti: mrežni test strukture inteligencije + test ličnosti

Uslovi: IELTS 5.5, motivaciono pismo, srednjoškolska diploma i prevod, prijava, CV

Master program Međunarodni menadžment sporta i događaja

Studenti uče od prvog dana da postanu menadžeri u oblastima sporta, događaja i marketing menadžmenta. Posećuju zapažene događaje, poput seminara i projekata sa partnerima iz biznisa, sporta i akademske zajednice.

Trajanje: 4 semestara

Stepen: Master

Jrzik: engleski

Godišnja školarina:

Izvan EU: 13.188 EUR / godišnje

EU: 11.988 EUR / godišnje

Lokacija: Berlin

Prijemni ispiti: Skype intervju

Uslovi: IELTS 6, prijava, diploma i prevod, motivaciono pismo, CV

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х