Spoznavanje sistema SAP preko igre simulacije poslovanja

V okviru predmeta Celovite informacijske rešitve na magistrskem študijskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja (ITK) Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko poteka tridnevna delavnica «Learning Enterprise Resource Planning (ERP) through Business Simulation Game».

Vodi jo dr. Paul Wu Horng-Jyh iz SIM University, Singapore, kjer je vodja programa Information and Communication Technology na School of Science & Technology.

V okviru delavnice udeleženci skozi igro simulacije poslovanja spoznavajo funkcionalnosti in delovanje sistemov ERP (Enterprise Resource Planning). Teoretično znanje, pridobljeno skozi predavanja, nato študenti praktično obogatijo in preizkusijo z uporabo rešitve SAP ERP. Udeleženci skozi skupinsko delo in igro simulacije poslovanja upravljajo ključne poslovne procese, povezane z upravljanjem zalog, nabavo, planiranjem, prodajo in marketingom, ter tako vodijo svoje podjetje, pri tem pa sodelujoče ekipe tekmujejo za prevladujoč tržni delež in čim večji dobiček svojega podjetja.

Obisk gostujočega predavatelja organizirajo v sklopu projekta «Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru».

Vir: um.si