Spoznavanje turistične ponudbe Celja

Študenti 1. letnika programa Gostinstvo in turizem Višje strokovne šole Velenje so imeli v ponedeljek, 4. marca 2019, pri predmetu Ekonomika turizma strokovno ekskurzijo v Celje.

V Pokrajinskem muzeju Celje v Stari grofiji so spoznali dramatično življenjsko pot svetovne popotnice Alme Karlin, v Knežjem dvoru pa bliskovit vzpon in padec grofov Celjskih in pomen ter ostanke rimske Celeie.

Sledil je voden ogled Celja, v katere so študenti skozi zanimive zgodbe spoznali bogato zgodovino in dediščino mesta ob Savinji. Vodnik je poudaril, kateri pomembni dogodki in mednarodno znane osebe predstavljajo velik turistični potencial, vendar so za namene turizma premalo izkoriščeni. Sledil je obisk TIC-a Celje s predstavitvijo značilnosti lokalnega turizma in turističnih produktov.

Sklepni del ekskurzije je potekal v MCC Hostlu, kjer je vodja mladinskega hotela predstavil pomen mladinskega turizma in spregovoril o aktualnih trendih v turizmu in primerih inovativnih turističnih produktov. Študentom je svetoval, naj bodo samoiniciativni, saj številne uspešne turistične zgodbe oblikujejo prav mladi z lastnimi, pogosto tudi nenavadnimi idejami.

Vir: vss.scv.si