Srečanje partnerjev ŠC Velenje

23. januarja 2020 je potekalo že tradicionalno srečanje s partnerji Šolskega centra Velenje iz gospodarstva, šolstva in lokalne javne uprave iz Slovenije in tujine. Predstavili so jim delo ŠC Velenje v letu 2019 in načrte za tekoče leto in bližnjo prihodnost. Tokrat so še posebej izpostavili projektno delo.

V teku je projekt Talentjourney, ki bo omogočil vzpostavitev platforme poklicne odličnosti namenjene vzpostavitvi partnerstev za poslovno izobraževanje (sodelovanje pri vajeništvu, pripravništvu, izmenjavi opreme, izmenjavi osebja in učiteljev med podjetji in centri za poklicno izobraževanje ter organiziranju drugih skupnih dejavnosti), razvoju inovacijskih vozlišč, razširjanju tehnologije in virtualnih predstavitvenih centrov z deljenjem opreme in strokovnega znanja, izvajanjem raziskav in razvoja izdelkov in storitev s tesnim sodelovanjem učencev poklicnega in strokovnega izobraževanja in zagotavljanju poslovnih inkubatorjev za učence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, kjer bodo le ti lahko razvili svoje podjetniške veščine, začeli svoje poslovne projekte/startupe ali se pripravili na samozaposlitev.

V letu 2020 pa se med drugim pričenja projekt CIRCLE (Circular Innovation Resilient Cities Labs) v katerem bodo skupaj z mednarodnimi partnerji načrtovali in razvijali krožne inovacijske mestne laboratorije (CIRCLabs), s pomočjo katerih bodo zasnovali in preizkušali inovativne modele krožnega gospodarstva na štirih pilotnih področjih (industrijska simbioza; elektronski odpadki; organski odpadki in odpadki pri rušenju). Glavni cilj programa CIRCLE je povečati in razširjati znanje o praktičnih možnosti okoljskega upravljanja in varovanja ekosistemov na območju regije Adrion.

Direktor Šolskega centa Velenje Janko Pogorelčnik in vodja MIC-a Darko Lihteneker sta podpisala tudi pogodbe o sodelovanju z novimi partnerji, podjetji Robert Bosch d.o.o., GMT d.o.o. in M2M informacijski sistemi d.o.o.. S partnerji bodo sodelovalni na področju priprave izobraževalnih programov, izvajanja usposabljanj in skupnega nastopanja na evropskih trgih.

Vir: scv.si