Srečanje zaslužnih profesorjev Univerze v Mariboru

V sredo, 12. decembra 2018, na rektoratu Univerze v Mariboru se je odvilo srečanje zaslužnih profesorjev. Udeležilo se ga je 20 zaslužnih profesorjev. Pobuda za srečanje je prišla s strani zaslužnih profesorjev, ker želijo ustanoviti katedro zaslužnih profesorjev v okviru katere bi se lahko še vedno vključevali tako v pedagoško kot raziskovalno delo po svojih zmožnostih in interesu univerze.

Udeležence sta pozdravili prorektorici izred. prof. dr. Lučka Lorber in prof. dr. Janja Hojnik ter rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič. Pozdravili so pobudo profesorjev in jim obljubili pomoč pri ustanavljanju.

Pobudo je predstavil zasl. prof. dr. Jože Gričar na podlagi dokumentov EU, Združenja evropskih univerz in podobno, ki spodbujajo vključevanje profesorjev v delo univerz tudi po končanem rednem delovnem obdobju. Vsi prisotni so se izrekli, da se strinjajo, da se ustanovi katedra za zaslužne profesorje.

Srečanje so zaključili s sklepom, da se v januarju 2019 ponovno srečajo in nadaljujejo z ustanovitvijio katedre ali morda kakšne druge podobne oblike, ki je po veljavni zakonodaji možna. Na voljo bodo imeli tudi poseben prostor na rektoratu Univerze v Mariboru.

Vir: um.si