Sredstva EU za spodbujanje kompetenc podjetnosti v OŠ

SVRK podprl javni razpis za krepitev kompetenc podjetnosti v osnovnih šolah, vreden 3,3 milijona evrov.

Ljubljana − Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), tudi organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izbor operacij Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«. Skupaj je za ta razpis namenjenih 3,3 milijona evrov in od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 2,6 milijona evrov ali 80 odstotkov celotne vrednosti javnega razpisa.

Z aktivnostmi, finanicranimi prek razpisa, želijo razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, da bi tako omogočili šolajočim se prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. S takšnim modelom sledijo temu, da bi opolnomočili šolajoče se z znanjem, jim zagotovili čim več praktičnih izkušenj ter jih tudi naučili, kako uporabiti pridobljeno znanje in kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Predvideva se, da bodo šolajoči se po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki.

S projekti v okviru javnega razpisa se bo zagotovilo povezovanje osnovne šole in okolja, da bi tako vzpostavili višjo kulturo podjetnosti tako v šoli kakor tudi zunaj šolskega prostora. Mladi bodo lahko uresničevali konkretne projekte ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami.

Vir: delo.si