Staršem prepovedan vpogled v ocene polnoletnega dijaka brez izrecnega soglasja

Čeprav večina šolarjev pa tudi njihovih staršev te dni ne misli na šolske obveznosti, pa je dobro poznati pomembno novost za polnoletne dijake, starše in učitelje v prihajajočem šolskem letu.

Srednja šola bo starše polnoletnega dijaka lahko obveščala o ocenah, vzgojnih ukrepih in odsotnosti, le če bo polnoletni dijak vnaprej osebno dovolil šoli, da omenjene informacije pošilja njegovim staršem.

Običajna praksa v šolah držav-članic EU je, da učitelj razrednik starše polnoletnega dijaka obvešča o njegovih ocenah, odsotnostih: starši imajo vpogled v e-redovalnico, lahko pa osemnajstletnik prepove šoli, da starše obvešča o njegovem šolanju.

Od prvega septembra bo zaradi evropske uredbe o varstvu podatkov (velja od 25. maja 2018) sodelovanje med starši polnoletnega dijaka in šolo potekalo po obratni poti kot do zdaj. Šola bo torej morala pridobiti od polnoletnega dijaka osebno privolitev, da posreduje staršem podatke o njegovem šolanju. Šole najbolj skrbi pravilo, da bo osemnajstletnik lahko sam opravičeval svojo odsotnost od pouka.

Vir: efnet.si