Степенот на невработеност во Република Словенија е еден од најниските во Европската Унија

Според податоците на крајот на јуни 2019 година на списокот на службата за вработување во Република Словенија имало 70 747 лица, тоа е за 1300 лица помалку отколку во мај 2019 година и за 4200 помалку од јуни 2018 година.

Според податоците од Евростат, во мај 2019 година нивото на невработеност во Република Словенија се намалило за 4,4%. Во првото полугодие од 2019 година на списокот на службата за вработување имало во просек 76 100 лица, што е за 5,8% помалку отколку во истиот период минатата година.

Во јуни 2019 година работодавачите во земјата отвориле 12 100 работни места. Најбарани професии се (2000 огласи) за работници од сферата на услугите, возачи на камиони, шофери, продавачи, работници во преработувачката индустрија, хигиеничари.

За прв пат на списокот на службата за вработување во јуни 2019 година имало 4130 лица – за 12% помалку отколку истиот период минатата година. Повеќе од половина од нив (2230 лица) – како последица на истекување на договорот за работа. Најдобрите показатели за вработување во полугодишната анализа во јуни 2019 година се забележани во Ново Место, Нова Горица и Мурска Собота.

5395 лица во јуни 2019 година беа тргнати од списокот на службата за вработување. Од овие бројот на вработени и самовработени изнесува 3782 лица.  

Кратка статистика на невработени лица во Република Словенија (по категории): жени – 51%, млади лица на возраст од 18 до 29 години – 17,8%, лица постари од 50 години – 41,4%, лица, кои што се во потрага по својата прва работа – 14,9%, лица, кои што се подолго време невработени – 53,8%, инвалиди – 19%.

Според податоците на Евростат, степенот на невработеност во република Словенија (4,4%, како и во Ирска) е еден од најниските во Европската Унија. Лидер според степенот на вработеност на населението на Чешка каде што степенот на невработеност е 2,2%. Во Германија степенот на невработеност изнесува 3,1%; средниот показател според Европската Унија – 6,3%; средниот показател во зоната на Европската Унија е 7,5%. Најлоши показатели за невработеност има во Италија (9,9%), Шпанија (13,6%) и Грција (18,1%). Според оценките на Евростат, во мај без работа останале 15,65 милиони жители на Европската Унија, од нив – 3,2 милиони лица помлади од 25 години.

Извор: svetkapitala.delo.si