Štipendije za izobraževanje za leto 2017

Javni sklad RS za razvoj kadrov je objavil razpis za štipendije študentov iz Zahodnega Balkana za podiplomski študij.

Štipendije so namenjene državljanom držav Zahodnega Balkana za podiplomski študij v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2017 (226. JR).

Rok prijave: Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek 6. 10. 2017.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja naravoslovja, tehnike ali medicine.

Več informacij: sklad-kadri.si

Vir: fg.um.si