Sto godina Sveučilišta u Ljubljani

Univerzitet u Ljubljani osnovan je 1919. godine. Regent Aleksander Karađorđević je 23. jula 1919. potpisao “Zakon o Univerzitetu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca”, današnjem Univerzitetu u Ljubljani.

Photo: Mr. Kaya on Visualhunt / CC BY-NC-ND

Njegove članice tada su bile Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Pravni, Tehnički i Teološki fakultet.

A 31. avgusta 1919. kraljevskom odlukom imenovano je prvih 18 profesora Univerziteta. Rođendanom Univerziteta u Ljubljani smatra se 3. decembar 1919. godine, kada je u provincijskoj komori Kranjskog provincijskog dvorca, gde je danas sedište Univerziteta, slavista dr France Ramovš držao predavanje o istorijskoj gramatici slovenačkog jezika. Rektor novoosnovanog Univerziteta u Ljubljani postao je Josip Plemelj, jedan od najvažnijih matematičara sa početka 20. veka.

U prvoj akademskoj godini 1919/1920 na Univerzitet je bilo upisano 942 studenta, od čega 28 žena, a 914 muškaraca. Iako su dominirali muškarci, prvo doktorsko zvanje dodeljeno je ženi, što je takođe bila retkost i na evropskom nivou. Ana Majer stekla je zvanje 15. jula 1920. za disertaciju “O dejstvu formalina na skrob”.

Zakon o visokom obrazovanju, usvojen u decembru 1993, omogućio je pretvaranje dva tadašnja univerziteta – u Ljubljani i Mariboru – u klasične evropske univerzitete.

Danas je Univerzitet u Ljubljani među 3% najboljih univerziteta na svetu. Na jednoj od najvažnijih akademskih rang listi – ARWU listi (Academic Ranking of World Universities) već je godinama svrstan među 500 najboljih, a 370. mesto zauzima na CWUR (The Center for World University Rankings), a na THE listi (Times Higher Education) deli pozicije 601-800.

Univerzitet u Ljubljani čini 23 fakulteta i 3 akademije umetnosti, koji nude studije iz svih područja – prirodnih nuaka, društvenih nauka, humanističkih nauka, inženjerstva, medicine, umetnosti. To je najveća i najstarija visokoškolska ustanova u Sloveniji, koju pohađa gotovo 40.000 studenata. Godišnji budžet UL iznosi 334 miliona evra.

Povodom časne godišnjice Ljubljanskom univerzitetu iskreno čestitamo i želimo mu uspešan rad i ubuduće!

Izvor: uni-lj.si