Strateški svet Fakultete za turizem UM ob svetovnem dnevu turizma

Ob svetovnem dnevu turizma, v četrtek, 27. septembra 2018, je na gradu Mokrice potekalo srečanje Strateškega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Gre za enega ključnih organov fakultete, ki na temo strateških izzivov in vprašanj zaseda vsaki dve leti in v katerega so vključeni najpomembnejši deležniki slovenskega turističnega gospodarstva in javnega sektorja.

Okrogle mize na temo »Znanje in kompetence zaposlenih« so se tokrat udeležili direktor Turistične agencije Palma, g. Matej Knaus, ki je hkrati tudi predsednik Strateškega sveta FT UM, direktor Turizma Bohinj, g. Klemen Langus, vodja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi Slovenske turistične organizacije, mag. Livija Kovač Konstantinovič, pomočnica direktorja prodaje in marketinga Term Čatež, ga. Alenka Mokrovič Pogačar, dekan Fakultete za turizem UM, dr. Boštjan Brumen, in župan Občine Brežice g. Ivan Molan.

Sodelujoči so razpravljali o tem, da turistični trg potrebuje izobražene turistične delavce, ki bodo znali upravljati s sodobnimi tehnologijami in ki bodo obvladali izzive digitalizacije. Hkrati pa bodo morali ohraniti pristen stik z gosti ter svojo gostoljubnost izkazati tudi s poznavanjem vsaj treh tujih jezikov.

V novem študijskem letu se na Fakulteti za turizem UM obetajo novosti. Fakulteta uvaja izredni visokošolski strokovni in magistrski študij v angleškem jeziku, ki bo mednarodno obarvan.

Vir: um.si