Strokovna ekskurzija študentov Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru v Valencijo

Študentje Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru (smer – Prometni inženiring) so se v okviru predmeta Načrtovanje prometa od 16. do 18. marca 2018 udeležili strokovne ekskurzije v Valencijo (Španija).

V okviru ekskurzije so se študentje seznanili z življenjem enega izmed največjih in najbolj živahnih mediteranskih mest, njegovimi znamenitostmi in arhitekturo, posebnostmi organiziranja prometa v mestu, ohranjanja čistoče in varnosti na ulicah.

Vir: fgpa.um.si