Strokovna ekskurzija v Zadar in Rijeko – poročilo

Katedra za operativno gradbeništvo, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je v sodelovanju s predstavniki študentov izvedla dvodnevno strokovno ekskurzijo z ogledom treh gradbišč in obiskom gradbene fakultete v Rijeki.

Prvi dan tj. 25. 05. 2017 so si v Zadru najprej ogledali gradbišče trgovskega centra Supernova, kjer poteka druga faza izgradnje oz. razširitev že obstoječega trgovskega centra Supernova. Po končani gradnji (predvidoma februarja 2018) bo na razpolago skupno 67.770 m2 trgovskih površin za več kot 200 različnih trgovin in 2400 parkirnih mest.

V Zadru so si nato ogledali še gradbišče luke Gaženice, kjer se sedaj izvaja III. faza celotnega projekta tj. izgradnja potniškega terminala za lokalni in mednarodni pomorski promet. V letu 2015 so dokončali pristaniški plato s petimi pomoli (najdaljši pomol v jadranskem morju – 270m!). Vrednost celotnega projekta je 240 mio. €.

Izvajalec del na obeh gradbiščih v Zadru je podjetje Strabag d.o.o., ki uporablja opažne sisteme podjetja Peri. Dne 26. 05. 2017 so obiskali Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kjer so jih lepo sprejeli, predstavili celotni kampus in pokazali sodobno opremljene laboratorije.

Po kosilu v študentski menzi so si ogledali gradbišče Klinički bolnički centar Rijeka / Sveučilišna bolnica – I. faza, kjer se izvaja izkop gradbene jame z miniranjem ter zavarovanjem gradbene jame. Izvajalec del je podjetje GPP »Mikić« d.o.o. Vrednost celotnega gradbenega projekta je 500 mio. €.

Na povratku domov je bilo poskrbljeno tudi za druženje v prijetnem ambientu ekološkega vinogradništva Rodica v Marezigah, kjer smo si ogledali vinsko klet, se seznanili s postopki pridelave in predelave ter degustirali njihova odlična vina.

Vir: fgpa.um.si