Strokovne ekskurzije študentov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Študentje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani so v okviru strokovnih ekskurzij 20. in 27. marca 2018 obiskali pisarne podjetij BTC d. d., Eligma in Vibrate (predmet – Management učenja in znanja), ter tudi podjetja JP Energetika (predmet – Računovodstvo javnega sektorja).

V okviru predmeta Računovodstvo javnega sektorja so v torek, 20. marca 2018, študentje z nosilko predmeta prof. dr. Metko Tekavčič, obiskali podjetje JP Energetika v okviru Javnega holdinga Ljubljana.

Študente je naprej prijazno pozdravila gospa Mira Filipič, vodja sektorja za finance in računovodstvo. Gostitelji Mira Filipič in sodelavci Brigita Ermenc, vodja računovodstva, Katarina Tomažin, svetovalka, ter samostojna strokovna sodelavca mag. Tine Kogovšek in Vida Demšar Zakrajšek so študentom v nadaljevanju najprej predstavili Javni holding Ljubljana in vanj povezana podjetja. Po kratki predstavitvi predpisov, ki urejajo poslovanje JP Energetika in tudi samo računovodenje, so spregovorili o organizaciji računovodstva in računovodenja, ki je informacijsko podprto s sistemom SAP. Kompleksnost informacijskega sistema so pojasnili na primerih oblikovanja cen, ki je bodisi povsem prepuščeno trgu, bodisi regulirano s predpisi in odločbami različnih državnih organov.

V torek, 27. marca 2018, so študenti pri predmetu Management učenja in znanja (nosilec prof. dr. Vlado Dimovski) obiskali podjetje BTC d. d. Študenti so si najprej ogledali ABC pospeševalnik in njihov program za zagonska podjetja, nato Kristalno palačo in helipad s pogledom na celotni BTC, obisk pa so zaključili z ogledom zagonskih podjetij Eligma in Vibrate ter predstavitvijo aktualnih projektov na osnovi kriptovalut in blockchain tehnologije.

Viri: efnet.siefnet.si