Стручна екскурзија на студентите на програмата за „Сообраќајно инженерство“ при факултетот за Градежништво, сообраќај и архитектура во Марибор

Во четврток, на 29.11.2018 година имаше екскурзија на студентите од Сообраќајниот инженеринг (PI) на Факултетот за градежништво, сообраќаен инженеринг и архитектура на Универзитетот во Марибор (FGPA UM), на предметите во рамки на работата на Кадетрата за сообраќајна техника и безбедност во сообраќајот (KPTVP), кои се изведуваат на програмите на високите школи и на магистерските програми на FGPA UM.

Екскурзијата се одвиваше во два дела: во првиот дел имаше стручна посета на високо технолошката фирма Римац (Загреб, Хрватска), каде што се произведуваат напредни ИТ технологии за возилата, кои служат како на автономните возила, безбедноста во возилата, како и на електричните возила. Во оваа област тие се една од водечките фирми, со акцент на развојот на електричните моторски агрегати (изработка на батерии, изработка на високотехнолошки компоненти, изработка на специјални електрични автомобили и тркала). 

Другиот дел опфаќаше стручна посета на DARS – овиот надзорен центар во Вранско, AC базата Вранско како и на пожарникарната единица Вранско. Студентите можеа одблиску да видат како работи центарот за надзор и водење на сообраќајот, со посебен акцент на AC тунелите, како и на самото одржување и можните решителни акции во рамки на вонредни настани на автопатната мрежа во Словенија.

Екскурзијата организациски ја водеше маг. Станко Лакович, во соработка со проф.др. Матијаж Шрамл и доц.др. Антонио Прапротник Брдник.

Извор: fgpa.um.si