Стручна екскурзија во Милано на студентите од Факултетот за градежништво, сообраќајно инженерство и архитектура при Универзитетот во Марибор

Во четвртокот – 8 ноември и во петокот 9 ноември 2018 година се реализира стручна екскурзија во Милано, Италија. Екскурзијата беше по предметите Студио – Издржлива градба (М. Ситар, В. Нусмулер, Н. Шпрах) и Издржливи концепти за планирање градби (В. Жегарац Лесковар, М. Премров, М. Лешник, М. Жигарт), кои се изведуваат во втора година на магистерската студиска програма Архитектура на Факултетот за градежништво, сообраќајно инженерство и архитектура при Универзитетот во Марибор.

Во рамките на распишаниот конкурс Multicomfort House Student Contest во организација на компанијата Saint-Gobain ги разгледаа локацијата на проектот, другите развојни подрачја во Милано – Porta Nuova, Citylife и Portello, и центарот на градот Милано.

Интернет-врска: fgpa.um.si